Research & Development

In R&D-omgevingen stroken de belangen van wetenschappers en financiële mensen niet altijd met elkaar. Ook spreken zij niet altijd dezelfde taal. Wetenschappers hebben doorgaans weinig financiële kennis. En omgekeerd. Financiële mensen hebben vaak weinig wetenschappelijke bagage. Toch moeten zij soepel samenwerken. Als wetenschapper én economist ben ik de perfecte tolk tussen beiden.

Ik lever hoogwaardige en praktische adviezen aan bedrijven met een afdeling voor onderzoek en ontwikkeling. Ik help uw innovatief bedrijf sneller en goedkoper betere resultaten te behalen. Mijn taak start daar waar de boekhouder ophoudt.

Uit de overvloed van ingewikkelde cijfers en data haal ik de elementen die u in staat stellen onmiddellijk gerichte acties te ondernemen. Ik werk kostenbesparend. U kunt mij dus een beetje vergelijken met een fiscaal adviseur. Alleen optimaliseer ik het dagelijkse beheer van uw projecten en contracten. Dit doe ik aan de hand van financiële analyses.