Meten

Meten is weten

Samen ontginnen we díe nuttige boekhoudkundige informatie die u aanzet tot gerichte acties. U moet voortaan niet meer sturen op basis van intuïtie, u wordt geconfronteerd met een evolutie. U kunt zich beroepen op reële cijfers. U ziet ook de consequenties van genomen beslissingen.

Meten is beïnvloeden
Elke rapportering beïnvloedt de manager. Rapportering houdt in dat iedereen weet wat gemeten wordt. Het zit ingebakken in onze natuur. Wij gaan ons gedrag aanpassen aan de maatstaven. Ook uw mensen doen dat. Zij willen goed scoren en gaan dus automatisch hun gedrag aanpassen.

Meten is de toekomst bepalen
De ideale rapportering legt de juiste focus en bevat de beruchte kritieke succesfactoren, de zogenaamde KSF. Zij zorgen voor de uitvoering van de vooropgestelde strategie, op weg naar het gewenste doel.

Dat wil ik u leren! Contacteer mij. We spreken snel af.